• kalendarium

    • Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

      

     02 września 2020

     Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

     9 września 2020

     Zebrania rodziców

     23 – 31 grudnia 2020 Zimowa przerwa świąteczna
        

     7 stycznia 2021

     Zebrania rodziców (informacje o przewidywanych ocenach
     i zagrożeniach)

     11 stycznia 2021

     Ostateczny termin poinformowani o przewidywanych ocenach i zagrożeniach

     09 stycznia 2020

     Konferencja – klasyfikacja uczniów

     1 lutego - 14 lutego 2021

     Ferie zimowe

     17 lutego 2021 Zebrania rodziców

     1 kwietnia - 6 kwietnia 2021

     Wiosenna przerwa świąteczna

     2 czerwca 2021 Zebrania rodziców (informacje o przewidywanych ocenach
     i zagrożeniach)
     21 czerwca 2021 Konferencja – klasyfikacja uczniów
     25 czerwca 2021 Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
        
        
        

      

     Konsultacje – 4.11.2020r., 14.04.2021
     – od godziny 17:00 do 18:30

     W roku szkolnym 2020/2021 dodatkowymi dnia wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych są dni:

     2 listopada 2020r.

     4 czerwca 2021r.

     W dniach tych szkoła będzie organizowała zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.