• Profil szkoły

    • Jesteśmy Piekarzanami, Polakami, Europejczykami. Mamy poczucie tożsamości regionalnej. Nasza Szkoła jest drugim domem, w którym panuje miła atmosfera, współpraca oraz poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Posiadamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną, pracownie audiowizualne, informatyczne, zaplecze sportowo-rekreacyjne, bogate zasoby biblioteki.


     W celu rozwiązywania problemów społecznych MSP2 współpracuje z Komendą Miejską Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sądem Rejonowym a także Caritasem, Ochronką przy Parafii NMP, Miejskim Domem Kultury, Spółdzielczym Domem Kultury. Ważnym partnerem jest dla nas Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, zwłaszcza w zakresie diagnozowania trudności w nauce, problemów psychologicznych, terapii rodzinnej i poradnictwa zawodowego.

     Pamiętając, że szkoła działa w określonym środowisku i dla jego potrzeb, nasza praca opiera się na:

     • historycznych wartościach i ideach naszego kraju i regionu,
     • rozwijania tożsamości regionalnej,
     • dialogu podmiotów tworzących szkołę tzn. uczniów, nauczycieli rodziców i środowiska lokalnego.
     • demokracji.     Jesteśmy szkołą wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. Z pasją i entuzjazmem przekazujemy naszym uczniom wiedzę, jesteśmy pełni satysfakcji z wyboru naszej szkoły. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wspierające uczenie. Wspólnie z rodzicami przygotowujemy uczniów do pełnienia ważnych ról społecznych i zawodowych. Wspieramy indywidualny rozwój każdego ucznia i staramy się, by nasi podopieczni byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku.