Menu

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich,
ul. Ks. J. Popiełuszki, 41-940 Piekary Śląskie, adres e-mail: sekretariat@msp2.edu.pl, tel. 32 287 17 35 lub 695 945 691

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 RODO
na podstawie wymogów określonych w przepisach prawa pracy/ w celu wykonania zadań związanych
z przyjmowaniem uczniów (wychowanków) oraz realizacją procesu edukacyjnego/zawarcia i realizacji umów/ innych

 

Kontakt z Inspektorem ochrony danych możliwy jest pod numerem telefonu 32 287 17 35
lub adres e-mail: sekretariat@msp2.edu.pl

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami/do czasu wycofania zgody.

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe, usunięcia zgodnie z art. 17 RODO z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia
ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, prawo do cofnięcia zgody. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym lub jest dobrowolne (w przypadku zgody
na przetwarzanie danych).

Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać

Kontakt

  • Miejska Szkoła Podstawowa nr 2 w Piekarach Śląskich
    ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 8
    41-940 Piekary Śląskie
  • 32 287 17 35

Galeria zdjęć